گسترش

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۹:۴۶| تعداد بازدید: 887

  سیده الهه موسوی دوغ آبادی                                      

  پست سازمانی:کارشناس مسئول توسعه شبکه بهداشت    و   درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

  تلفن تماس مستقیم:56727125-051

  پست الکترونیک: m.gostaresh@thums.ac.ir

شرح وظایف:

- بررسی و بازنگری آئین نامه‌ها،‌بخشنامه‌ها،‌دستورالعمل‌ها ، استانداردها،‌تشکیلات و پیشنهاد اصلاحات به رئیس گروه تخصصی مربوطه.

- بازنگری و طراحی توسعه و گسترش خدمات ( اعم از بخش دولتی و خصوص)

-جمع بندی،‌پیشنهاد،‌پیگیری و نظارت بر تأمین، توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی،‌تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز

- تلاش در جهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ،‌پویا سازی و ارتقاء سیستم

- رسیدگی به شکایات و مشکلات و تلاش در جهت حل مشکلات

-ارزشیابی مستمر کارکنان ذیربط

- تعیین اولویت ها، اهداف و استراتژی‌ها وارئه آن به رئیس گروه

-تدوین برنامه جامع عملیاتی وارائه به رئیس گروه

-مشارکت در نظارت، پایش وارزشیابی برنامه‌های جاری

-جمع بندی،‌تنظیم و تدوین نهائی گزارشات ادواری حاصل از پایش و ارزشیابی بانضمام تحلیل پیشنهادات وارائه به رئیس گروه

-شناخت توانائی‌های بالقوه منطقه و تهیه طرح‌های جدید متناسب با شرایط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه‌های توسعه کشوری

-مشارکت و نظارت بر حسن برگزاری سمینار،‌کارگاه ها و برنامه های مربوط به واحد گسترش

-تلاش در جهت اعتلای سطح دانش فنی و علمی فردی

-اولویت بندی،‌مکان یابی ، نظارت و هماهنگی در اجرای پروژه‌های عمرانی بهداشتی درمانی تابعه طبق ضوابط و دستورالعمل‌های موجود و با همکاری دفتر فنی و مهندسی دانشگاه