نقلیه

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۸:۱۵| تعداد بازدید: 137

  رضا ابراهیمی                                                    

  پست سازمانی:مسئول واحد نقلیه شبکه بهداشت و درمان 

  مدرک تحصیلی:کارشناس فناوری اطلاعات

  تلفن تماس مستقیم:56722203_051

  

شرح وظایف:

-دریافت دستور و برنامه کاری از سرپرست مربوطه

-بررسی درخواست های خرید و لوازم یدکی وسایط نقلیه

-بررسی امور مربوط به تعمیرات, تهیه بنزین و در صورت لزوم شماره گزاری خودروهای

-تعیین و کنترل میزان مواد سوختی

-نظارت بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان

-تنظیم  و کنترل برنامه رفت و برگشت سرویس های اداری

-تنظیم و برنامه کشیک رانندگان در ساعات غیر اداری

-نظارت بر تحویل و تحول خودروها

-نگهداری موارد مربوط به اسناد خودروها, لوازم یدکی, لاستیکهای خریداری شده, تاریخ برگ های درخواست, قبض انبار و آمار کلیه مشخصات وسایل نقلیه دانشگاه

-رسیدگی به تصادفات رانندگان

-پیگیری بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل های نقلیه در زمان مقرر

-پاسخگویی در قبال وظایف محوله

-نظارت و پایش بر نقلیه کلیه واحدهای تابعه

-تامین و جابجایی نیروی انسانی نقلیه ستاد و واحدهای تابعه