مسئول حسابداری و مدیر مالی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۰:۲۱| تعداد بازدید: 786

  محمد محسنی محولاتی

  پست سازمانی:مسئول حسابداری و مدیر مالی شبکه بهداشت و درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیر مالی

  تلفن تماس مستقیم:56758100_051  

  پست الکترونیک: m.acc@thums.ac.ir

شرح وظایف:

-برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی در راستای اهداف دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

-تهیه تفاهم نامه بودجه سالانه بابت پیش بینی منابع مالی مورد نیاز و هزینه های سالانه  

-پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز و استفاده بهینه از منابع موجود و نظارت بر وضعیت نقدینگی   

-نظارت بر اجرای صحیح مقررات و آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه

-نظارت بر ثبت صحیح و به موقع هزینه ها و درآمدهای بر مبنای اصل حسابداری تعهدی