کارشناس خرید

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۱:۲۴| تعداد بازدید: 170

  مصطفی علی محمودی

  پست سازمانی:کارشناس خرید شبکه بهداشت و درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت بازرگانی

  تلفن تماس مستقیم:56729031_051

 

شرح وظایف:

-خرید درخواستهای بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان
 
- نظارت و کنترل بر وضعیت کیفی کالا ،اجناس و لوازم خریداری شده

-انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی
 
-نظارت بر امورات مربوط به شغل و راهنمایی به کارکنان تحت سرپرستی
 
-کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار

-نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار

-نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد

-تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها

-انجام سایر امور محوله در زمینه شغلی طبق دستور مقام مافوق