فناوری اطلاعات

Last Update: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۴:۴۳| تعداد بازدید: 513

 

فناوری اطلاعات

 

کارشناس واحد فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات

مهندس هادی زنده دل           

شماره تماس: 05156726444