حراست

Last Update: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۰۹:۱۱| تعداد بازدید: 169

جواد جوانی

پست سازمانی:مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان مه ولات

مدرک تحصیلی:کارشناس فوریتهای پزشکی

تلفن تماس مستقیم:56756444_051

پست الکترونیک: m.hospmodir@thums.ac.ir

شرح وظایف:

-حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی

-کسب و پرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذیربط

-کشف و پیگیری تخلفات صنفی ، عمومی، فنی ، اداری و مالی و ... و ارائه گزارش آن به مدیر دستگاه و مراجع ذی صلاح

-ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئیس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص

-تعیین مشاغل حساس سازمان، بر اساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی

-بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس

-بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد پرسنل اعزامی به خارج از کشور و توجیه حفاظتی آنان و نیز پرسنلی که با اتباع بیگانه ارتباط دارند

-نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای مناقصه ها و مزایده ها و بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد با دستگاه

-ایجاد سیستم اطلاع رسانی برای دریافت گزارشهای مردمی به طور مستمر و تجزیه و تحلیل آنها و اتخاذ تدابیر لازم

-تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطر و تهدید امنیتی

-تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده سازمان به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیر مجاز آنها

-پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگی حراست مرکزی

-شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذی صلاح

-پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده از طریق حراست مرکزی

-کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان، بر اساس ضوابط اعلام شده از طریق حراست مرکزی و مقررات عمومی کشور

-صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیر مجاز

-کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده سازمان

-طبقه بندی اماکن و تأسیسات سازمان، از نظر حفاظت فیزیکی، برابر مقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذی صلاح

-ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت، ثبت و صدرو کلیه نامه ای طبقه بندی شده سازمان و انجام امور مربوط به کشف رمز،تلگراف، تلکس و فاکس

-تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران سازمان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه

-تهیه شناسنامه محیطی سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب

-بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع بندی آنها به منظور تهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط و ارائه گزارش عملکرد گاهانه به حراست مرکزی

-آموزش مدیران و کارکنان سازمان، در زمینه های حفاظتی، اطلاعاتی و مقابله با حوادث غیر مترقبه از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و ...

-ارائه پاسخ به استعلامات سایر ارگان های ذیصلاح، طبق دستورالعمل های ابلاغی

-شناسایی عناصر متعهد و تلاش برای رشد و ابقای آنان در مشاغل حساس و جلوگیری از نفوذ و رشد عناصر معاند به مجموعه اداری

-نظارت بر نحوه اجرای قوانین، مقررات، مأموریت ها و برنامه های دستگاه

-ارتباط با مراجع قضایی در خصوص تعقیب و پیگیری تخلفات عمومی و امنیتی

-بررسی نتایج اقدامات سازمان متبوع برای ارائه به سلسله مراتب

جواد جوانی،مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان مه ولات

تلفن:05156726444

شرح وظایف :

حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی

کسب و پرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذیربط

کشف و پیگیری تخلفات صنفی ، عمومی، فنی ، اداری و مالی و ... و ارائه گزارش آن به مدیر دستگاه و مراجع ذی صلاح

ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئیس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص

تعیین مشاغل حساس سازمان، بر اساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی

بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس

بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد پرسنل اعزامی به خارج از کشور و توجیه حفاظتی آنان و نیز پرسنلی که با اتباع بیگانه ارتباط دارند

نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای مناقصه ها و مزایده ها و بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد با دستگاه

ایجاد سیستم اطلاع رسانی برای دریافت گزارشهای مردمی به طور مستمر و تجزیه و تحلیل آنها و اتخاذ تدابیر لازم

تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطر و تهدید امنیتی

تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده سازمان به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیر مجاز آنها

پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگی حراست مرکزی

شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذی صلاح

پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده از طریق حراست مرکزی

کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان، بر اساس ضوابط اعلام شده از طریق حراست مرکزی و مقررات عمومی کشور

صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیر مجاز

کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده سازمان

طبقه بندی اماکن و تأسیسات سازمان، از نظر حفاظت فیزیکی، برابر مقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذی صلاح

ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت، ثبت و صدرو کلیه نامه ای طبقه بندی شده سازمان و انجام امور مربوط به کشف رمز،تلگراف، تلکس و فاکس

تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران سازمان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه

تهیه شناسنامه محیطی سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب

بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع بندی آنها به منظور تهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط و ارائه گزارش عملکرد گاهانه به حراست مرکزی

آموزش مدیران و کارکنان سازمان، در زمینه های حفاظتی، اطلاعاتی و مقابله با حوادث غیر مترقبه از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و ...

ارائه پاسخ به استعلامات سایر ارگان های ذیصلاح، طبق دستورالعمل های ابلاغی

شناسایی عناصر متعهد و تلاش برای رشد و ابقای آنان در مشاغل حساس و جلوگیری از نفوذ و رشد عناصر معاند به مجموعه اداری

نظارت بر نحوه اجرای قوانین، مقررات، مأموریت ها و برنامه های دستگاه

ارتباط با مراجع قضایی در خصوص تعقیب و پیگیری تخلفات عمومی و امنیتی

بررسی نتایج اقدامات سازمان متبوع برای ارائه به سلسله مراتب