بهداشت محیط و حرفه ای

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۹:۲۳| تعداد بازدید: 840

  بتول آرادمهر                                                         

  پست سازمانی:مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه      بهداشت و درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محیط 

  تلفن تماس مستقیم:56727126-051

  پست الکترونیک: m.eoh@thums.ac.ir

شرح وظایف:

-برنامه ریزی،نظارت وپیگیری امورمربوط به برنامه های بهداشت آب وفاضلاب

-مدیریت،نظارت وپیگیری نمونه برداری آب و مواد غذایی

-تجزیه وتحلیل آمارفعالیتهای بهداشت محیط وارائه گزارش به معاونت مربوطه

-برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به محاکم قضایی

-برنامه­ریزی، نظارت و پیگیری امور مربوط به برنامه جامع کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

-برنامه ریزی،نظارت وپیگیری امورمربوط به بهداشت محیط مساجدو اماکن متبرکه

-برنامه ریزی،نظارت وپیگیری امورمربوط به برنامه طرح تشدیدکنترل موادغذایی وایام خاص

-برگزاری جلسه ی اموزشی برای کارشناسان زیربط

-برنامه ریزی جهت بازدید مشترک با سایر واحد های برون بخشی

-تدوین برنامه عملیاتی و مداخله ای

-ابلاغ و نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی

-نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و شبکه ابرسانی

-نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول ماده 13(استخر- حمام-پارک)

-نظارت بر رسیدگی به شکایات بهداشتی

-پایش فعالیت های کارشناسان مراکز درمانی و خانه های بهداشت

-نظارت بر اجرای طرح تشدید ، فعالیت های بهداشت محیط(بسیج سلامت نوروزی، رمضان، محرم و صفر)

-تهیه ی شاخص های بهداشت محیط

-تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای

-تدوین برنامه زمان بندی  نمونه برداری اب و مواد غذایی