منابع انسانی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۰:۳۱| تعداد بازدید: 975

  محبوبه حسینی

  پست سازمانی:مسئول منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناس بیهوشی

  تلفن تماس مستقیم:56728164_051

  پست الکترونیک: m.kargozini@thums.ac.ir

شرح وظایف:

- تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل : پیش نویس احکام انتقال،ترمیم حقوق ،مرخصی، ارتقاء گروه، مأموریت،اضافه کاری و تنبیه و تشویق و نظیرآن با اطلاع مقام ما فوق و رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 - تهیه احکام پرسنلی

 - بررسی ارزشیابی کارکنان و اجرای صحیح ارزشیابی

 - آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل

 - تهیه گزارشات لازم از جمله گزارشات آماری و گزارشهایی که از سوی مسئولین مربوطه میشود

 - پیش بینی و تهیه احتیاجات پرسنل

 - شرکت در کمیته ها و جلسات مختلف

 - انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان

 - پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سوالات مراجعین و مسئولین مربوطه

 - پیگیری امور مربوط به آموزش کارکنان ( استخدامی ، جدید الورود طرح لایحه و پیام آوران بهداشت )

 - امور مربوط به کارکنان مشمول طرح لایحه نیروی انسانی ، پیام آوران بهداشت و ضریب

  - انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند

 - آموزش مسائل اداری و منابع انسانی به کارکنان در طول سال

 - اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان و کارکنان دسته های بهداشتی درمانی و همچنین مدیران و مشاوران ستادی ۱۵- تشکیل کمیته مختلف مربوط به منابع انسانی در خصوص نقل و انتقالات ، آموزش ، ارتقاء گروه ، تغییر عنوان ، طرح تکریم ارباب رجوع و غیره و پیگیری مصوبات کمیته

 - انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان

 - تهیه و تکمیل برگه های تخصیص جهت انتصاب و ارتقاء گرو  و تغییر عنوان

 - اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و تشکییل کمیته های مربوطه

 ۱ کنترل ورود و خروج پرسنل

- بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرسنل

 - نظارت بر رعایت شئونات اسلامی در محیط کار

 - اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

 - مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و بخشنامه های مربطه

 - پیگیری نیازهای استخدامی و اعلام نیاز دستگاه با توجه به پستهای بلاتصدی

 - انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و تکمیل فرم های تمدید قرارداد

 - انجام سایر امور ارجاعی