حسابدار و امین اموال

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۰:۲۴| تعداد بازدید: 97

  عبدالله پارسا                                                     

  پست سازمانی:حسابدار و امین اموال شبکه بهداشت و   درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:دیپلم الکتروتکنیک

  تلفن تماس مستقیم:56728100_051

شرح وظایف:

-رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار

-تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا

-کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی

-صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال

-کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم١۶ هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

-تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم

-به روز آوری فرم های ١۶،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

-تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ

-ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه

-پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه

-ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده

-تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه

-تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه

-تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه

-در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی

-اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت

-اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال

-دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها