آموزش و ارتقاء سلامت

Last Update: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰۹:۵۹| تعداد بازدید: 117

  امیر عابدزاده                                                         

  پست سازمانی:مسئول واحد آموزش و ارتقاء سلامت شبکه       بهداشت و درمان مه ولات

  مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت عمومی

  تلفن تماس مستقیم:56721106_051

  پست الکترونیک: m.healthedu@thums.ac.ir

شرح وظایف:

-اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت

- برنامه ریزی جهت فعال سازی کمیته هماهنگی برنامه های اموزش به صورت ماهانه

- نیازسنجی آموزشی در کلیه مراکز و پایگاهها و خانه های بهداشت جهت استخراج مشکل اولی هر منطقه و در نهایت مشکل اولی بهداشتی شهرستان و طراحی و اجرای طرحهای مداخله ای در جهت رفع این مشکلات و نظارت بر انجام فعالیتها با همکاری کلیه ارگانهای سطح شهرستان اعم از آموزش و پرورش- بخشداریها – شهرداریها – شوراها – دهیاریها – بهزیستی – کمیته امداد – تربیت بدنی و....

-جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

-ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان

-همکاری در اجرای پژوهشهای کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان

-برگزاری دوره های آموزشی جهت پرسنل محیطی در خصوص سرفصلهای آموزش و ارتقاء سلامت

- همکاری در انتقال مهارتهای آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی 

-نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

-آموزش کارکنان سایر واحدهای شبکه بهداشت شهرستان در حوزه های آموزشی ، ارتباطی و اطلاع رسانی

-طراحی ، اجرا و ارزیابی بسیجهای اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

-توسعه  و تکمیل بانک اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در  سامانه ارس شبکه بهداشت شهرستان

-فعال سازی رابطین آموزش ادارات و آموزش ایشان و نظارت بر آموزشهایی که از طریق این افراد به پرسنل زیرمجموعه خود داده می شود.

- نظارت بر آموزشهای برون بخشی ارائه شده توسط مسئولین آموزش سلامت کلیه واحدهای تابعه.

-بازدید فصلی از کلیه واحدهای تابعه شهرستان

- برنامه ریزی واجرا و پایش و ارزشیابی برنامه هر خانه یک پایگاه

- برنامه ریزی واجرای برنامه های پایلوت