شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸
به اطلاع میرساند در خصوص"  کمپین های حمایت از بیماران سرطانی و مشابه"، هرگونه فعالیت و تبلیغات با عناوین مذکور بدون اخذ مجوزهای قانونی از معاونت در