پیشگیری و مبارزه با بیماریها

Last Update: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۱۳:۴۳| تعداد بازدید: 632

مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات

مهدی دهقان

شماره تماس: 05156727019