امور عمومی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱۱:۲۱| تعداد بازدید: 2

  محمد ملازاده                                                             

   پست سازمانی:مسئول امور عمومی بیمارستان امام       رضا(ع)  

   مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد حسابداری

   تلفن تماس مستقیم:56729032_051

شرح وظایف:

-نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور مراکز و واحدهای تحت سرپرستی
-صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی با مسئول واحد
-سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
-ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها
-قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعیین شده-  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای ان
-صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
-کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی
-شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف
-برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا
-انجام سایر امور متفرقه
-ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه اداره امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید
-نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز-بررسی ، تجزیه و تحلیل و اظهار نظر در خصوص امار و اطلاعات ارائه شده از سوی ادارات ذیربط