پیشگیری و مبارزه با بیماریها

Last Update: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۳:۴۲| تعداد بازدید: 256
بیماریها

 

مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات

مهدی دهقان

شماره تماس: 05156727019