سلامت خانواده و جمعیت

Last Update: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱۴:۴۴| تعداد بازدید: 220

 

سلامت خانواده و جمعیت

 

مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مه ولات

سرکار خانم شجاع

شماره تماس: 05156726448